Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5694727

ĐT/KTCN/04/2021

Ứng dụng Công nghệ VR xây dựng mô hình tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (tháng 12/1972) phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên” trong xu thế chuyển đổi số

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

12/2021

12/2023

    - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa về các hiện vật, tư liệu tại Khu Di tích LSQGĐĐLN các TNXP Đại đội 915.     
    - Khảo sát, điều tra và thu thập dữ liệu, tài liệu liên quan Khu Di tích LSQGĐĐLN các TNXP Đại đội 915.
    - Xây dựng mô hình 3D về các hiện vật, tư liệu hiện đang trưng bày tại Khu di tích lịch sử
    - Tái hiện một số hình ảnh và cảnh lịch sử tại Khu vực ga lưu xá năm 1972.
    - Xây dựng CSDL ảnh 3D về các hiện vật, tư liệu.
    - Tạo khung xương  (rigging) và painting chuyển động cho nhân vật lịch sử để tạo hiệu ứng, cảm giác đối với người sử dụng.
    - Tái hiện các tư thế di chuyển và hoạt động cho từng nhân vật lịch sử (animation)
    - Thiết kế và tạo các hiệu ứng mô phỏng.
    - Xây dựng kịch bản, phân tích thiết kế hệ thống và thuyết minh tự động.
    - Xây dựng hệ thống mô phỏng thực tế ảo về Khu Di tích LSQGĐĐLN các TNXP Đại đội 915.
    - Thử nghiệm và đánh giá kết quả hệ thống mô phỏng.
    - Cài đặt và vận hành, chuyển giao sản phẩm.