Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5695898

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

50601. Khoa học chính trị

08/2021

07/2022

Nêu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình; Đánh giá thực trạng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp uỷ của Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình trong thời gian qua (2015 - 2020); Đề xuất giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025;