Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5695880

KCBN – (11).21

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quản lý năng lượng, điều khiển và giám sát thông minh đèn chiếu sáng công cộng từ trung tâm ở thành phố Bắc Ninh ở thành phố Bắc Ninh.

UBND TP. Hà Nội

Tỉnh/ Thành phố

20203. Tự động hoá (CAD/CAM, v.v..) và các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..

12/2021

03/2024

Đề tài nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng công cộng và các giải pháp công nghệ quản lý năng lượng, điều khiển, giám sát hệ thống chiếu sáng công cộng đã áp dụng tại thành phố Bắc Ninh, nghiên cứu đánh giá, lựa chọn giải pháp công nghệ để quản lý năng lượng, điều khiển, giám sát thông minh đèn chiếu sáng công cộng tại TP. Bắc Ninh, nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quản lý năng lượng, điều khiển, giám sát thông minh đèn chiếu sáng công cộng tại TP. Bắc Ninh. Thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống quản lý năng lượng, điều khiển, giám sát thông minh đèn chiếu sáng công cộng tại cơ quan nghiên cứu. Ứng dụng sản phẩm của đề tài để quản lý năng lượng, điều khiển, giám sát thông minh đèn chiếu sáng công cộng thành phố Bắc Ninh (dự kiến lắp đặt 01 trung tâm, 12 thiết bị tại TP. Bắc Ninh).