Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5695308

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trồng thâm canh, trồng xen canh cây Bình vôi dưới tán rừng tại tỉnh Hòa Bình

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

08/2021

08/2023

Nghiên cứu, điều tra, đánh giá thực trạng trồng, khai thác cây Bình vôi tại tỉnh Hòa Bình; Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây Bình vôi; Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây Bình vôi; Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bình vôi; Xây dựng 02 mô hình trồng thâm canh và mô hình trồng xen canh cây Bình vôi; Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển cây Bình vôi tại tỉnh Hòa Bình