Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5695862

KCBN – (05).21

Nghiên cứu phát triển giống lúa mới ĐT120 năng suất cao, chất lượng tốt tại tỉnh Bắc Ninh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tỉnh/ Thành phố

401. Trồng trọt

12/2021

03/2024

Đề tài nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng các giống lúa chủ lực hiện đang sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề tài tiến hành khảo sát chọn điểm thực hiện, xây dựng mô hình sản xuất thử áp dụng các thí nghiệm đồng ruộng, hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa ĐT120 phù hợp điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Ninh và xây dựng mô hình sản xuất trình diễn giống lúa ĐT120 cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp điều kiện sinh thái của địa phương. Từ đó, tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất phương án nhân rộng.