Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5695857

KCBN - (14).21

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp PiCCO trong xử trí huyết động ở bệnh nhân sốc đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

UBND Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh/ Thành phố

30208. Điều trị tích cực và hồi sức cấp cứu

12/2021

03/2024

Đề tài nghiên cứu tổng quan, tiến hành thăm dò huyết động phương pháp PiCCO tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đề tài đã theo dõi, đánh giá hiệu quả xử trí huyết động ở bệnh nhân sốc đa chấn thương dựa vào phương pháp PICCO tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, phân tích số liệu, báo cáo tổng hợp nghiên cứu, hoàn thiện thuyết minh, nghiệm thu đề tài.