Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912701

Nghiên cứu sự ảnh hưởng và phân tích các nguy cơ nhiễm phóng xạ trong lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UBND Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh/ Thành phố

21101. Kỹ thuật thực phẩm

12/2021

03/2024

Đề tài điều tra, đánh giá khẩu phần ăn trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng cơ sở dữ liệu nồng độ các đồng vị phóng xạ trong lương thực thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng và mức độ nhiễm xạ tự nhiên và nhân tạo trong lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Phân tích tác động của các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đến Bắc Ninh; Xây dựng kịch bản ứng phó nhiễm phóng xạ trong lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh do sự cố phóng xạ xuyên biên giới.