Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10403037

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

UBND Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh/ Thành phố

40206. Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi

06/2021

05/2024

- Nội dung 1: Điều tra thực trạng giống bò thịt và các phụ phẩm nông nghiệp phổ biến tại địa phương.
- Nội dung 2: Đánh giá một số đặc điểm kiểu hình, chỉ tiêu về sinh sản của bò thịt lai F1 (bò lai F1) và kiểu gene liên quan đến tăng trưởng của bò thịt lai F2 (bò lai F2).
- Nội dung 3: Cải thiện chuồng trại phù hợp để chăn nuôi bò thịt
- Nội dung 4: Tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp xây dựng khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men (FTMR - Fermented Total Mixed Ration)
- Nội dung 5: Khảo sát khả năng sản xuất thịt của bò lai F2.
- Nội dung 6: Tính hiệu quả kinh tế