Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10368921

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UBND Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh/ Thành phố

502. Kinh tế và kinh doanh

12/2021

08/2023

Đề tài xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế khi xây dựng cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập và bài học cho ỉnh Bắc Ninh; Khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng khung nội dung chương trình nghiệp vụ “Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.