Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912693

Ứng dụng công nghệ thụ tinh sâu sau cổ tử cung (PCAI) trong chăn nuôi lợn nái trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

UBND Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh/ Thành phố

40206. Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi

12/2021

08/2023

Đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn nái sử dụng công nghệ thụ tinh sâu sau cổ tử cung (PCAI) nhằm nâng cao năng suất sinh sản cho lợn nái và kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn lợn. - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật công nghệ thụ tinh sâu sau cổ tử cung (PCAI) phù hợp với điều kiện, trình độ thực tế tại các nông hộ và trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Mô hình chăn nuôi lợn nái sử dụng công nghệ thụ tinh sâu sau cổ tử cung (PCAI) nhằm nâng cao năng suất sinh sản cho lợn nái và kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn lợn (tỷ lệ phối đậu ≥90%, số lợn con đẻ ra/lứa đạt từ 10,5 con trở lên); Quy trình kỹ thuật công nghệ thụ tinh sâu sau cổ tử cung phù hợp với điều kiện, trình độ thực tế tại các nông hộ và trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.