Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912683

Nghiên cứu phát triển công nghiệp chế biến một số nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình gắn với thị trường trong và ngoài nước

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

40107. Bảo quản và chế biến nông sản

10/2021

12/2022

Cơ sở khoa học và thực tiễn về phát triển công nghiệp chế biến nông sản chủ lực gắn với thị trường; Học  tập  kinh nghiệm phát triển công nghiệp chế biến nông sản chủ lực tại Quảng Ninh và Gia Lai; Thực trạng công nghiệp chế biến nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình gắn thị trường trong và ngoài nước; Đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến một số nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình gắn với thị trường trong và ngoài nước.