Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912676

Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) bằng lồng trên sông Đuống tại tỉnh Bắc Ninh.

UBND Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh/ Thành phố

402. Chăn nuôi

12/2021

08/2023

Đề tài lựa chọn hộ xây dựng mô hình nuôi thâm canh thương phẩm cá Chình bằng lồng trên sông. Phân tích, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cá Chình hoa (Anguilla marmorata) bằng lồng trên sông Đuống cho năng suất, chất lượng cao. Hoàn thiện quy trình nuôi cá Chình hoa (Anguilla marmorata) bằng lồng trên sông Đuống phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Mô hình nuôi cá Chình hoa (Anguilla marmorata) bằng lồng trên sông Đuống, tỷ lệ sống đạt > 70%, trọng lượng cá thu hoạch từ 100-150g/con; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá Chình hoa (Anguilla marmorata) bằng lồng trên sông Đuống phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh.