Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3912664

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Hòa Bình

UBND Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh/ Thành phố

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

08/2021

10/2022

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đánh giá thực trạng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Hòa Bình; Tham quan học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bắc Giang và Hà Nam; Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Hòa Bình  trong thời gian tới.