Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10402612

Nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý môi trường nước ao nuôi kết hợp biện pháp thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng thuỷ sản trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

20802. Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán (chip ADN và thiết bị cảm biến sinh học)

12/2021

06/2023

Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản chất lượng nước cấp và nước ao nuôi tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Nghiên cứu xử lý nước cấp cho các ao nuôi trồng thủy sản; Nghiên cứu áp dụng công nghệ Biofloc trong quản lý và xử lý nước ao NTTS kết hợp biện pháp thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản; Tổ chức đào tạo tập huấn, hội thảo chuyển giao công nghệ.