Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7345926

Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND Tỉnh Thừa Thiên–Huế

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

04/2022

09/2023

1. Nội dung 1: Nghiên cứu các thuật toán, nền tảng công nghệ, công cụ học máy, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên được sử dụng trong việc xây dựng AI chatbot, phân tích dữ liệu thông minh.
2. Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và các kịch bản cho AI chatbot trong dịch vụ hành chính công trực tuyến
3. Nội dung 3: Xây dựng Hệ thống tương tác thông minh (AI chatbot) hỗ trợ người dùng trong dịch vụ hành chính công trực tuyến
4. Nội dung 4: Tích hợp Hệ thống tương tác thông minh (chatbot) vào ứng dụng di động Hue-S
5. Nội dung 5: Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả dịch vụ hành chính công trực tuyến
6. Nội dung 6: Triển khai mô hình thí điểm tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế và một số trung tâm hành chính công cấp huyện/thành phố