Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10398792

ĐTNH. 016/22

Nghiên cứu giải pháp mở rộng kho dữ liệu NHNN phục vụ mục tiêu quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

06/2022

05/2023

- Tổng quan về chia sẻ dữ liệu (dữ liệu số, hệ sinh thái chia sẻ dữ liệu số, hình thức chia sẻ, văn bản pháp lý và các quy định ...)
- Thực trạng hạ tầng công nghệ và mở rộng kho dữ liệu của NHNN.
- Giải pháp mở rộng kho dữ liệu cho NHNN.