Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346493

ĐTNH. 017/22

Quy trình xử lý vận hành của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia theo thiết kế Hybrid

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

06/2022

05/2023

- Phân tích tổng quan hiện trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia; xác định các điểm mạnh và hạn chế so với định hướng và thực tiễn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
- Phân tích tổng quan về xu hướng tiến hóa về thiết kế của các hệ thống thanh toán theo mô hình hybird; phân tích ảnh hưởng của mô hình hybrid đến hiệu quả hoạt động của hệ thống thanh toán; kinh nghiệm của các quốc gia về triển khai, chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hybrid.
- Đề xuất giải pháp về mô hình thiết kế, quy trình xử lý, vận hành, quản lý rủi ro và giám sát và các điều kiện chuyển đổi hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia theo thiết kế hybrid.