Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2599255

38.19; 38.57

10501. Địa chất học

Bài trích kỷ yếu

Đặc điểm của đolomit Đăk Uy tỉnh Kon Tum

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa chất. Hà Nội, 2005

2005

0

850-854

Vùng Đăk Uy, tỉnh Kon Tum có các thân khoáng đolomit trong hệ tầng A vưong bị biến chất khu vực và động lực phức tạp. Kết quả nghiên cứu đã xác định được thành phần đolomit chiếm trên 80% hàm lượng MgO: 17,03 - 21,74% , trung bình: 19,67% ; CaO: 22,68 - 37,27% , trung bình: 29,94% ; SiO2: 0,25 - 8,35% , trung bình: 3,56% ; Fe2O3: 0,03 - 0,72% , trung bình: 0,22% , các tạp hcất có hại khác thấp và rất thấp. Đolomit có cường độ kháng nén tương đối cao, trung bình 872 kg/cm2. Với thành phần khoáng vật, hoá học, tính chất cơ lý như trên cho thấy đolomit Đăk Uy có thể sử dụng cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, ... Tuy nhiên với tình hình kinh tế hiện nay của nước ta, có thể sử dụng đolomit Đăk Uy để sản xuất bột dùng cho nuôi trồng thuỷ sản, làm nguyên liệu cho sản xuất kính nổi của nhà máy thuỷ tinh tỉnh Bình Dương và làm gạch chịu lửa là có hiệu quả.

TTKHCNQG, Vđ 8/2006; Vđ 9/2006