Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5909561

76.03

305. Công nghệ sinh học trong y học

BC

Cấu trúc và hoạt tính sinh học của Fucoidan phân lập từ một số loài rong nâu Việt Nam

Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Tiểu ban Khoa học vật liệu: Sự tiến triển của khoa học vật liệu (Progress of Materials science)

2015

342-352

TTKHCNQG, Vt 4265/2015