Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515456

06.71.07

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

BB

Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

Khoa học (Đại học Tây Nguyên)

2018

2

45-53

1859-4611

Bài viết sử dụng nguồn số liệu thứ cấp và nguồn số liệu sơ cấp được thu thập từ các hộ nông dân để đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả kinh tế sản xuất lúa VietGAP cao hơn lứa truyền thống; hiệu quả kinh tế sản xuất lúa VietGAP có sự khác biệt theo quy mô diện tích và theo mùa vụ. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa VietGAP ở huyện Krông Nô bao gồm tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa, tăng cường công tác khuyến nông, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường và tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

TTKHCNQG, CVv424