Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2514896

06.71.07

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

BB

Hiệu quả kinh tế sản xuất Thanh long theo tiêu chuẩn VietGap ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận - Thực trạng và giải pháp

Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2017

4

152-161

1859-3828

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kinh tế sản xuất thanh long theo hướng vietgap cao hơn sản xuất thanh long truyền thống và các loại cây trồng khac. Tuy nhiên, các hộ trồng thanh long phải đối mặt với nhiều khó khăn về chi phí sản xuất, cơ sở hạ tầng, thị trường và kỹ thuật trong việc mở rộng quy mô và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

TTKHCNQG, CVv421