Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515089

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

BB

Sản xuất VietGap: hướng phát triển bền vững cho cây quýt tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

2019

542

37-39

0868-3808

Trong những năm gần đây, huyện Bạch Thông đã phát triển diện tích trồng quýt mới, tập trung thâm canh tăng năng suất theo hướng VietGap, hướng tới phát triển sản xuất quýt bền vững. Để đánh giá được thực trạng phát triển sản xuất quýt tại huyện Bạch Thông, nghiên cứu đã tiến hành thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp về tình hình sản xuất quýt tại địa phương trong giai đoạn 2014-2018. Số liệu sơ cấp được thu thập từ 80 hộ sản xuất quýt theo tiêu chuẩn VietGap và 150 hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Các phương pháp phân tích thông tin như: thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích dãy số thời gian đã được áp dụng trong nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy sản xuất quýt theo tiêu chuẩn VietGab đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn và hiệu quả môi trường tốt hơn so với phương thức sản xuất không theo tiêu chuẩn an toàn.

TTKHCNQG, CVv 168