Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682713

60201. Nghiên cứu chung về ngôn ngữ

BB

Năng lực viết câu tiếng Việt của sinh viên dân tộc thiểu sô tại Trường Đại học Tây Băc

Ngôn ngữ và đời sống

2021

1

127-132

0868-3409

Bài viết này nghiên cứu năng lực viết câu tiếng Việt của sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc. số lượng sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường có số lượng rất lớn. Với phương pháp điền dã và phương pháp miêu tả, năng lực viết tiếng Việt của sinh viên được khảo sát qua phiếu khảo sát gồm bốn dạng câu hỏi. Từ đó, bài viết đưa ra những nhận xét chung về các lỗi câu sai mà sinh viên thường mắc phải trên bình diện cấu tạo ngữ pháp, dấu câu và định hướng những biện pháp nâng cao năng lực viết tiếng Việt cho sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc.

TTKHCNQG, CTv 75