Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682747

50299. Kinh tế học và kinh doanh khác

BB

Năm 2021: kinh tế Việt Nam tỏa sáng

Thị trường Tài chính Tiền tệ

2021

1-2

4-5

1859-2805

Thành công trong việc ngăn chặn và kiểm soát đại dịch COVD-19, một loạt hiệp định thương mại tự do ký kêt, có hiệu lực (EVFTA, EVIPA,RCEP), đàm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN2020, AIPA 41... là những dấu ấn quan trọng trong bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXIII, đổng thời, tạo “thế và lực" cho sự tăng tốc trong phát triển kinh tế nàm 2021 và những năm tiếp theo.

TTKHCNQG, CVv 186