Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2599008

50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

BB

Đánh giá động lực làm việc của giảng viên đại học

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

2021

38

7-12

2615-8957

Bài viết này tìm hiểu thực trạng công tác đánh giá động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 266 giảng viên và phỏng vấn 05/266 giảng viên cơ hữu đang công tác tại trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số điểm mạnh và hạn chế về đặc điểm công việc; đào tạo, bồi dưỡng và cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ chính sách, phúc lợi và môi trường làm việc. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn giúp ban lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách nhà trường ban hành các chính sách, kế hoạch và biện pháp đánh giá động lực làm việc của giảng viên chính xác, khoa học, hợp lí.
 

TTKHCNQG, CVv 489