Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5909350

403. Thú y

BB

Nghiên cứu quy trình tạo bỏng đơn giản trên da thỏ

A study on causing simple burns on rabbit skin

Tạp chí Công thương

2021

4

288-293

0866-7756

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả mô tả mô hình bỏng đơn giản với đầy đủ chi tiết trên thỏ. Tác giả đã thử nghiệm với các áp lực khác nhau (0 N và 5 N) và thời gian gây bỏng khác nhau (5 giây, 10 giây, và 15 giây) để xác định điều kiện tối ưu để thực hiện nghiên cứu chữa lành vết thương trên thỏ với thời gian theo dõi thỏ ít nhất 7 ngày. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cây gây bỏng 2 cm x 2 cm từ nhôm có khối lượng 250 g được làm nóng bằng cách ngâm trong nước sôi ít nhất 30 giây là một phương pháp đơn giản để tạo ra các vết bỏng đồng nhất và đều trên da thỏ. Tác giả cũng nhận thấy rằng không cần thêm lực (0 N) để gây bỏng ngoài trọng lượng của cây. Thời gian gây bỏng có thể từ 5 giây đến 15 giây. Với mô hình này, vết thương đối chứng sẽ lành sau 6 ngày, và do đó mô hình này sẽ phù hợp cho các thí nghiệm với thời gian tương tự.

This study presents a simple and detailed burning model on rabbits. In this study, experiments were conducted with different forces (0 N and 5 N) and burning time (5 seconds, 10 seconds, and 15 seconds) to determine the optimal conditions for treating bumps on rabbits which requires an assessment over a period of 7 days or more. The study’s results show that using a heated stamp submerged in boiling water for at least 30 seconds is a simple method to create even, homogeneous burns on rabbit skin. The study also finds out that it is unnecessary to use an additional force to cause burns on rabbit skin and the timing bum is from 5 to 15 seconds. With this burning model, the control wound is healed after 6 days, and thus the burning model would be suitable for other experiments with a similar burning duration.

 

TTKHCNQG, CVv 146