Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5743764

20203. Tự động hoá (CAD/CAM, v.v..) và các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..

BB

Nhận dạng từ thông rotor động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron RBF

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

2021

64

106-112

1859-1272

Ngày nay, động cơ không đồng bộ sáu pha đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi với nhiều ưu điểm vượt trội hơn động cơ ba pha truyền thống. Bài báo này trình bày và mô phỏng phương pháp nhận dạng từ thông rotor trên hệ trục tọa độ dq của động cơ không đồng bộ sáu pha sử dụng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm (RBF - Radial Basis Function). Mạng nơ-ron RBF được xây dựng và huấn luyện trực tuyến dựa trên dữ liệu vào ra của động cơ. Kết quả mô phỏng khi sử dụng phần mềm Matlab/Simulink cho thấy sai số của bộ nhận dạng hội tụ về 0 sau khoảng thời gian 0,002 giây. Từ thông bộ nhận dạng bám từ thông đối tượng trong khoảng thời gian động cơ khởi động và sau khi lắp tải. Đây là tiền đề để tiến đến các phương pháp điều khiển hiệu suất cao như điều khiển tựa từ thông (FOC – Field Oriented Control), điều khiển trực tiếp momen (DTC – Direct Torque Control),…

TTKHCNQG, CVv 389