Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515398

30301. Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)

BB

Thực trạng sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế của ngư dân ven biển tại thành phố Đà Nẵng

Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam)

2021

1

247-251

1859-1868

Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế của ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 480 đối tượng là ngư dân đang trú tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế là 54,6%, lý do cấp cứu y tế chủ yếu là tai nạn thương tích chiếm 34,4% và nguyên nhân cấp cứu do bệnh lý khác chiếm 20,2%. Có 51,7% đối tượng nghiên cứu được hỏi không có trang bị đồ dùng sơ cấp cứu tại tàu, có 48,3% có trang bị các vật tư cơ bản để sơ cấp cứu tại tàu như bông, băng, cồn, gạc. Kết luận: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ cấp cứu y tế của ngư dân ven biển còn cao, do đó cần tiến hành các biện pháp can thiệp đến dịch vụ cấp cứu y tế biển đảo để giải quyết vấn đề này kịp thời.

TTKHCNQG, CVv 46