Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2740515

50702. Địa lý kinh tế và văn hoá

BB

Thái Bình: KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2021

11A

45-47

1859-4794

Xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu là chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ về phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn. Thực hiện chủ trương trên, tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) trong xây dựng NTM. Bài viết giới thiệu những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên một số hạn chế và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đây cũng là những kinh nghiệm tốt để các địa phương khác có thể tham khảo, học tập.

TTKHCNQG, CVv 8