Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385155

50401. Xã hội học nói chung

BB

Ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội điểm đến du lịch đến ý định quay trở lại của du khách: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt

Tạp chí khoa học - Trường Đại học Huế

2021

5A

79-95

1859-1388

Nghiên cứu này phân tích tác động của nhận thức trách nhiệm xã hội điểm đến du lịch đến ý định quay trở lại của du khách tại thành phố Đà Lạt. Nghiên cứu sử dụng số liệu từ khảo sát 353 khách du lịch tại Đà Lạt và áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trách nhiệm xã hội điểm đến tác động tích cực đến sự yêu thích điểm đến và sự hài lòng của du khách. Sự yêu thích điểm đến có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng và gắn bó với điểm đến của du khách, từ đó ảnh hưởng tích cực đến ý định quay trở lại của du khách. Nghiên cứu này đã có những mặt đóng góp về cả lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu trách nhiệm xã hội điểm đến du lịch.

TTKHCNQG, CVv 469