Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3384983

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

BB

Mô hình và cấu trúc thương mại của Việt Nam với liên minh Châu Âu

Tạp chí khoa học - Trường Đại học Huế

2021

5A

97-113

1859-1388

Quan hệ Việt Nam-Liên minh châu ÂU (EU) nhanh chóng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990. Nghiên cứu này phân tích mô hình và cấu trúc thương mại giữa Việt Nam và EU thông qua các chỉ số thương mại như Lợi thế so sánh biểu hiện, Cường độ thương mại, Mức độ bổ sung thương mại, Thương mại nội ngành, và các chỉ số khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình thương mại giữa Việt Nam và EU chủ yếu là thương mại nội ngành và bổ sung. Tuy cường độ thương mại giữa hai bên không lớn nhưng lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu song phương khá cao. Các phát hiện chính cũng cho thấy rằng có tiềm năng đáng kể cho sự phát triển hơn nữa thương mại giữa hai bên. Nghiên cứu cũng gợi ý các hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam – EU trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) bắt đầu có hiệu lực.

TTKHCNQG, CVv 469