Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385150

50702. Địa lý kinh tế và văn hoá

BB

Đánh giá khả năng thu hút của điểm đến du lịch Lý Sơn, Quảng Ngãi

Tạp chí khoa học - Trường Đại học Huế

2021

5A

115-126

1859-1388

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các khảo sát ý kiến của 250 khách du lịch nội địa bằng bảng hỏi cấu trúc tại Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá khả năng thu hút khách du lịch nội địa của điểm đến Lý Sơn bằng cách vận dụng mô hình thuộc tính điểm đến trên cơ sở ý kiến đánh giá của du khách. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố tài nguyên du lịch của Lý Sơn được đánh rất cao, nhưng các yếu tố sản phẩm và dịch vụ du lịch vẫn còn nghèo nàn từ đó làm giảm khả năng thu hút của điểm đến. Để tăng khả năng thu hút khách du lịch của điểm đến Lý Sơn, cần phải đầu tư phát triển các hoạt động giải trí/giải trí về đêm, dịch vụ lưu trú, nâng cao tính chuyên nghiệp của lao động du lịch, cải thiện vệ sinh môi trường, các dịch vụ và tiện nghi công cộng, dịch vụ mua sắm, ăn uống nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách đến Lý Sơn.

TTKHCNQG, CVv 469