Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385297

50401. Xã hội học nói chung

BB

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng E-learning của người lao động trong lĩnh vực du lịch ở khu vực duyên hải miền Trung, Việt Nam

Tạp chí khoa học - Trường Đại học Huế

2021

5A

127-149

1859-1388

E-learning là cách tiếp cận giáo dục hiện đại dựa vào công nghệ, có thể cung cấp cho người lao động trong lĩnh vực du lịch cách thức học tập linh hoạt và có thể tự quyết định nhịp độ học tập của mình để đáp ứng với cường độ làm việc cao và yêu cầu đào tạo liên tục của ngành công nghiệp này. Nghiên cứu này nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi sử dụng các chương trình e-learning của người lao động trong lĩnh vực du lịch từ quan điểm mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). Nghiên cứu tiến hành khảo sát 712 người lao động trong lĩnh vực du lịch vùng Duyên Hải miền Trung với phương pháp mô hình cấu trúc PLS-SEM đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi sử dụng e-learning của lao động du lịch bao gồm (1) cảm nhận vui vẻ và (2) thái độ học tập e-learning. Các kết quả nghiên cứu được sử dụng nhằm đề xuất các hàm ý quản lý cho các cơ sở đào tạo nhân sự du lịch và doanh nghiệp du lịch liên quan đến việc phát triển các chương trình e-learning dành cho đối tượng là người lao động trong lĩnh vực du lịch trong tương lai.

TTKHCNQG, CVv 469