Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385118

30203. Nhi khoa

BB

Tỷ lệ các rối loạn tâm thần đồng diễn với rối loạn tăng động giảm chú ý tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương

Prevalence of comorbid mental disorders in patients with attention deficit hyperactivity disorder in department of psychiatry in National children’s hospital

Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam)

2022

2

133-138

1859-1868

Xác định một số tỷ lệ rối loạn tâm thần đồng diễn thường gặp ở rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) tại khoa Tâm thần bệnh viện Nhi trung ương. Phương pháp: nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, thực hiện trên 85 trẻ được chẩn đoán xác định là tăng động giảm chú ý theo tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM - 5 tại khoa Tâm thần bệnh viện Nhi trung ương. Kết quả cho thấy phần lớn trẻ ADHD gặp ở nhóm tuổi 6 – 10 với tỷ lệ 68,2%. Tuổi trung bình là 6,9 ± 1,4 tuổi. Chủ yếu gặp ở nam giới hơn nữ giới. Tỷ lệ cao nhất là rối loạn giao tiếp với 40,0%, tiếp theo là rối loạn bướng bỉnh chống đối với 38,8%. Ít gặp nhất là rối loạn tic có tỷ lệ 5,9%. Ở nhóm trẻ 3 – 5 tuổi, tỷ lệ rối loạn giao tiếp cao nhất với 66,7%. Ở nhóm trẻ 6 – 10 tuổi, tỷ lệ gặp nhiều nhất là rối loạn giao tiếp với 37,8%. Trẻ trên 10 tuổi, 100% trẻ có rối loạn bướng bỉnh chống đối và rối loạn hành vi. Ở nhóm trẻ nam, tỷ lệ cao nhất là rối loạn giao tiếp (41,1%). Còn ở nhóm trẻ nữ, gặp nhiều nhất là rối loạn bướng bỉnh chống đối, tiếp theo là rối loạn giao tiếp (33,3%).

Our study aimed to determine prevalence of common comorbid mental disorders in patients with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in Department of Psychiatry in National Children's Hospital. This is a cross-sectional descriptive study included 85 children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder according to the diagnostic criteria of DSM – 5 in Department of Psychiatry in National Children’s Hospital. Results: Majority of children with ADHD were found in the age group of 6-10 years with the rate of 68.2%. The mean age was 6.9 ± 1.4 years old. Boys were seen more than girls. The most common was communication disorder with 40.0% of patients, followed by oppositional defiant disorder with 38.8%. The least common was tic disorder:5.9%. In the group of children under 6 years old, the rate of communication disorders was highest with 66.7%. In the group of children from 6 to 10 years old this disorder was37.8%. In group over 10 years old, 100% of children have oppositional defiant disorder or conduct disorder. The most common disorder among boys was communication disorder (41.1%), while among girls, oppositional defiant disorder was highest, followed by communication disorder (33.3%).

TTKHCNQG, CVv 46