Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4457657

50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

BB

Thành lập doanh nghiệp spin-off: Góc nhìn từ trường đại học

Setting up a spin-off business: View from the university

Khoa học & công nghệ Việt Nam

2022

6A

14 - 18

1859-4794

Để chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp từ các viện nghiên cứu, trường đại học (spin-off) đang ngày càng được quan tâm. Một số trường đại học trong nước đã phát triển mô hình doanh nghiệp spin-off, song còn khá “dè dặt” và chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Dựa trên các phân tích thực tế và kinh nghiệm từ các quốc gia khác, tác giả đưa ra nhận định về các rào cản, rủi ro và những vấn đề cần quan tâm trong việc thành lập loại hình doanh nghiệp này ở Việt Nam.

In order to transfer research results into practice, start-up business models from research institutes and universities (spin-off) are increasingly interested. Some domestic universities have developed spin-off business models, but they are still "conservative" and have not achieved the expected effect. Based on practical analysis and experiences from other countries, the author makes comments on barriers, risks and issues to be concerned about in establishing this type of business in Vietnam.


 

 

TTKHCNQG, CVv 8