Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683233

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Ngành xăng dầu: Triển khai hiệu quả hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro, tai nạn lao động

Petroleum industry: Effectively deploying prevention and management of occupational accidents and risks

Tài chinh Doanh nghiệp

2022

4

50-51

1859-3887

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex Việt Nam) luôn coi công tác đảm bảo ATVSLĐ, Phòng chống cháy nổ và Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tập đoàn và các đơn vị thành viên chủ động phòng ngừa, quản lý rủi ro, tai nạn lao động; thường xuyên rà soát, đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn để đề ra biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex Vietnam) always considers OSH assurance, fire prevention and environmental protection as its top priority task in the production and business process. The Group and its member units actively prevent and manage occupational risks and accidents; regularly review and evaluate unsafety risks to propose the most effective preventive measures.

TTKHCNQG, CVv 246