Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683350

50202. Kinh doanh và quản lý

BB

Nhập khẩu dịch vụ: Tự tìm hiểu phương thức vận chuyển và giao dịch quốc tế

Import services: Learn the international shipping and transaction methods yourself

Tài chinh Doanh nghiệp

2022

4

54-55

1859-3887

Từ vụ việc hơn 30 container điều xuất khẩu sang Ý bị mất kiểm soát bộ chứng từ và có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp lên tới hàng trăm tỷ đồng, cần nhìn nhận lại vai trò của các dịch vụ liên quan tới xuất khẩu. Hiện nay Việt Nam xuất khẩu mạnh nhiều mặt hàng ra thị trường thế giới, nhưng lại nhập khẩu nhiều loại dịch vụ đi kèm như logistics, dịch vụ tài chính... Tình trạng nhập siêu dịch vụ ngày càng lớn không chỉ khiến nền kinh tế khó tận dụng giá trị gia tăng của xuất khẩu, mà còn dẫn tới tình trạng “nắm đằng lưỡi” của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Since more than 30 containers of cashews exported to Italy lost control of their documents and could cause damage to businesses up to hundreds of billions of dong, it is necessary to rethink the role of export-related services. Currently, Vietnam exports many products to the world market, but it imports many types of accompanying services such as logistics, financial services... The growing trade deficit in services not only makes the economy worse. It is difficult for the economy to take advantage of the added value of exports, but also leads to the situation of "holding the tongue" of exporters.

TTKHCNQG, CVv 246