Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683301

50299. Kinh tế học và kinh doanh khác

BB

Tham gia sàn thương mại điện tử: Thiếu vốn, yếu kỹ năng

Joining an e-commerce platform: Lack of capital, weak skills

Tài chinh Doanh nghiệp

2022

4

56-57

1859-3887

Những thách thức nổi bật nhất khiến hơn 80% doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia sản thương mại điện tứ(TMĐT) là do kiến thức và kỹ năng còn hạn chế; thiếu vốn đầu tư và cơ sớ hạ tầng công nghệ thông tin; sứ dụng và quán trị trang web cũng như các nền táng TMĐT, phát triển sán phẩm, quán lý dữ liệu, tiếp thị kỹ thuật số, hậu cần và thanh toán điện từ... chưa tốt

The most prominent challenges that prevent more than 80% of Vietnamese enterprises from participating in e-commerce are due to limited knowledge and skills; lack of investment capital and information technology infrastructure; Website usage and administration as well as e-commerce platforms, product development, data management, digital marketing, logistics and electronic payments... not good

TTKHCNQG, CVv 246