Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10369200

50399. Các vấn đề khoa học giáo dục khác

BB

Thực trạng thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học Việt Nam hiện nay

Current status of promoting innovation and entrepreneurship activities at Vietnamese universities

Dạy và học ngày nay

2022

4

73-74

1859-2694

Đôi mới sáng tạo và khởi nghiệp hiện nay đã frở thành một trào lưu trong cộng đồng và trở thành chủ đề được nhắc tới thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với sự bùng nổ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng khởi nghiệp sáng tạo đã và đang phát triển mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta, đặc biệt học sinh, sinh viên là lực lượng quan trọng góp phần trong phát triên kinh tè - xã hội của quê hương, đất nước. Các trường Đại học, Cao đẳng là môi trường thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sáng tạo học sinh, sinh viên, hình thành văn hóa khởi nghiệp.

Universities are an important and indispensable component of the innovation startup ecosystem. After many years of implementing Decision No. 844/QD-TTg dated May 18, 2016 of the Prime Minister approving the Project “Supporting the national innovation startup ecosy item until 2025 " and Decision No. 1665/QD-TTg dated October 30, 2017 of the Prime Minister on the approval of the Project “Supporting students to start a business by 2025 ", outstanding results have changed the perception of Students, the approach of schools and Students on entrepreneurship and innovation.
 

TTKHCNQG, CVv 276