Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5895145

50601. Khoa học chính trị

BB

Hợp tác giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga: Triển vọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Cooperation in the fields of education-training and science-technology between Vietnam and Russia Federal: Prospect of the comprehensive strategic

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

2022

4

40-51

0868-3581

Trong mối quan hệ truyền thong Việt Nam - Liên bang Nga, hợp tác giáo dục và khoa học đạt được nhiều thành tựu. Liên Xô trước đây đã giúp Việt Nam đào tạo hàng chục nghĩn cán bộ - trong so đó có những nhà lãnh đạo chù chót của Đảng và Nhà nước, hay những chuyên gia giỏi trên nhiều chuyên ngành khoa học khác nhau, cũng như giúp Việt Nam thiết lập và phát triển nhiều ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ. Cho đến nay, giáo dục và khoa học luôn được nhấn mạnh là lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bài viết tìm hiểu họp tác về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ giữa hai nước từ năm 2012 đến nay, từ đó xem xét triến vọng phát triển của các lĩnh vực hợp tác quan trọng này.

In the traditional Vietnam - the Russian Federation relationship, cooperation in the fields of education and science are important and have achieved many achievements.
Previously, the Soviet Union helped Vietnam train tens of thousands of cadres - among them were key leaders of our Party and State, or experts in many different scientific disciplines, as well as Vietnam has developed many branches of science and technology’. Education and science are always emphasized as priority areas in the comprehensive cooperation relationship between the two countries. The article explores cooperation in education & training and science & technology between the two countries from 2012 to present, thereby examining the development prospects of these important areas of Vietnam - the Russia Federal bilateral cooperation.

TTKHCNQG, CVv 181