Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 10401484

50601. Khoa học chính trị

BB

Dạy và học Tiếng Nga trong các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam: Những vấn đề và giải pháp phát triển

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

2022

4

53-60

0868-3581

Việt Nam - Liên Xô - Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Trải qua nhiều thăng trầm và những biến đổi sâu sắc ở nhiều thời kỳ, nhưng truyền thống hữu nghị, sự tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau không hề thay đôi. Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay đang thực hiện hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, năng lượng, an ninh - quốc phòng, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - giáo dục. Và tiếng Nga chính là phương tiện đê thực hiện việc hợp tác.

TTKHCNQG, CVv 181