Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7400016

50601. Khoa học chính trị

BB

Sự hình thành cộng đồng người Việt ở Nga và một số đóng góp của họ cho nước sở tại

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

2022

4

61-70

0868-3581

Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, được nâng cấp lên Đoi tác chiến lược năm 2001 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Từ đó đền nay, quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ ca về chiều rộng và chiều sâu. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga có nguồn cội vừng chắc một phần là nhờ sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Nga, đã và đang đóng vai trò không nho ở hầu hết các lình vực đời sống xã hội nước sở tại. Thông qua phương pháp tổng quan tài liệu, bài viết này tập trung phân tích quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Nga cùng những đóng góp thiết thực của họ, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt-Nga.

TTKHCNQG, CVv 181