Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5897164

50401. Xã hội học nói chung

BB

Xây dựng thương hiệu của cộng đồng người Việt: Giải pháp nâng cao hiệu quả đóng góp của họ đối với thương hiệu quốc gia giai đoạn mới nghiên cứu địa bàn Liên bang Nga)

Building the brand of Vietnamese community: Solutions to improve the effectiveness of their contribution to the national brand in the new period (a case study of the Russian Federation)

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

2022

4

71-80

0868-3581

Xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ đòi hỏi trí tuệ, tài sức từ nhân dân trong nước mà còn cần sự góp sức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Với những đặc thù của mình, cộng đồng đồng người Việt Nam tại Nga đã có khá nhiều hoạt động và thành tựu, có thê coi như những viên gạch tôt đê dựng xây thương hiệu Việt Nam. Tuy vậy, những kết quả đạt được của cộng đồng chủ yếu vân có tính tự phát theo chức trách, vị trí của cả nhân. Nhóm người Việt Nam sinh sống ở Nga đã dần góp phần hình thành các loại thương hiệu - thành tố tạo nên thương hiệu quốc gia. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp có tỉnh khả thi dế cộng đồng người Việt Nam tại Nga chủ động, tích cực hơn nhằm vừa góp phần vào thương hiệu chung của quốc gia, vừa xây dựng thương hiệu cho bản thân cộng đồng.

Building a national brand requires not only wisdom and strength from the people in the country but also the contribution of the overseas Vietnamese community. With its peculiarities, the Vietnamese community in Russia has had a lot of activities and successes, which can be considered as good foundations to build a Vietnamese brand. However, the achievements of the community, which are still mainly spontaneous according to the responsibilities and positions of individuals and groups of Vietnamese living in Russia, have gradually contributed to the formation of different kinds of brands- elements to create a national brand. The article gives some recommendations and solutions that can be built for the Vietnamese community in Russia to be more proactive and active in contributing to the 

TTKHCNQG, CVv 181