Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346835

2

20515. Vật liệu tiên tiến

BB

Một số kết quả nghiên cứu, đánh giá cơ tính và khả năng chịu nước biển của lớp phủ epoxy trên nền vật liệu xốp

Some evaluation and research results of mechanical properties and seawater resistance of epoxy coatings on porous materials

Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

2022

6A

88-91

1859-3585

Với những đặc tính nổi trội về cơ tính, khả năng kháng hóa chất, nước biển,… vật liệu epoxy được sử dụng hiệu quả trong lĩnh vực sơn, keo, composite, vật liệu khối,… trong nhiều lĩnh vực đặc chủng từ giao thông vận tải, hàng không vũ trụ,… Trong khuôn khổ bài báo này đã nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của lớp vật liệu epoxy trong môi trường nước biển, với mục đích chính là cải thiện khả năng ngăn chặn môi trường nước biển xâm nhập, đồng thời tăng cơ tính cho vật liệu xốp trong các công trình lắp ghép nhanh vùng biển, trên các đảo. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu hiệu quả của lớp phủ epoxy đối với xốp polystyrene giãn nở, xốp polystyrene ép đùn và xốp polyurethane. Các kết quả xác định cho thấy, với các tấm xốp được phủ lớp nhựa epoxy với lượng 460g/m2đến 570g/m2 , mức độ ngăn chặn nước biển đạt đến 97,7%, độ bền nén của tấm vật liệu xốp được phủ lớp epoxy này đạt 1219,3kJ/m2 .

Due to outstanding properties of mechanical properties, resistance to chemicals, seawater etc., epoxy materials are used effectively in the fields of paints, glues, composites, bulk materials, etc., and in many other specialized sectors such as transportation, aerospace. Within the scope of this research, the efficiency of epoxy materials is evaluated in the marine environment with the main purpose of improving the resistance capacity of seawater intrusion and also increasing the mechanical properties of porous materials in quick assembly works in the sea and on islands. This research presents some research results on the effectiveness of epoxy coatings on expanded polystyrene foam, extruded polystyrene foam and polyurethane foam. The achieved results showed that, when coating foam panels with the quantity from 460g/m2 to 570g/m2 by epoxy resin, the level of seawater resistance reaches 97.7%, the compressive strength of the porous materials when coating epoxy reaches 1219.3kJ/m2 .

TTKHCNQG, CVt 70