Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7345808

2

50302. Giáo dục chuyên biệt

BB

Hướng xây dựng các học phần giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh theo hình thức học kết hợp tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

New approach to design EMI courses on blended - learning platform at Hanoi University of Industry

Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

2022

6A

92-95

1859-3585

Việc dạy và học các môn chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam không phải là một hiện tượng mới, có nhiều trường đã và đang áp dụng phương pháp này với các chương trình đào tạo của mình, và đây cũng là một đề tài nghiên cứu được trao đổi khá sôi nổi trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiệu quả của các khoá học, cụ thể là việc phát triển ngôn ngữ tiếng Anh thông qua quá trình học và việc sinh viên đảm bảo đặt được các chuẩn đầu ra sau mỗi khoá học còn đang làm người dạy cũng như người học khá hoang mang. Bài báo này dựa trên việc tổng hợp các nghiên cứu liên quan trong nước cũng như trên thế giới từ đó đưa ra gợi ý về hướng xây dựng các học phần giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài báo tập trung vào phương thức thiết kế học phần giảng dạy bằng tiếng Anh theo hình thức học kết hợp

Offering EMI courses at Vietnamese higher education institutions is not a new phenomenon; many Vietnamese higher education institutions have introduced EMI in their training programs and this is a study area that has received a lot of attention in recent years. However, the courses' efficacy namely the development of English language through the learning process and the assurance that students can achieve each course’s learning outcome are still questioned. Based on a review of relevant researches from across the world, this article offers recommendations for the development of EMI courses at Hanoi University of Industry. The article focuses on the approach of to design EMI courses on blended-learning platform, a platform which is now synchronized at HaUI.

TTKHCNQG, CVt 70