Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7346365

2

50302. Giáo dục chuyên biệt

BB

Sử dụng ứng dụng Quizzi để tăng hứng thú học tập và sự tham gia của sinh viên trong quá trình học online trong giai đoạn ứng phó với đại dịch Covid

Using Quizizz application to enhance students’ motivation and engagement in online learning in response to Covid pandemic

Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

2022

6A

96-102

1859-3585

Trong tình hình đại dịch COVID19, các cơ sở đào tạo đều phải tìm giải pháp ứng phó với tình hình nhằm duy trì công tác dạy và học của đơn vị. Hình thức học trực tuyến đã và đang được nhiều đơn vị đào tạo áp dụng, trong đó bao gồm cả việc chuyển hình thức khảo thí sang trực tuyến. Hiện tại có khá nhiều các công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến có tính tương tác cao, tạo được sự hứng thú của người học. Ứng dụng Quizzi là một trong những công cụ kiểm tra trực tuyến khá phổ thông, đễ sử dụng, có kết quả ngaysau khi người học làm bài. Nghiên cứu này hướng tới hai mục đích chính là (1) khai thác công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến Quizzi để thực hiện các bài kiểm tra kiến thức; (2) khảo sát phản hồi từ người học về việc sử dụng ứng dụng Quizzi trong việc dạy và học. Dữ liệu được thu thập từ ý kiến của 97 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh (4 lớp) tại Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sau học kì 1 năm học 2021-2022 (thời gian này các em học trực tuyến hoàn toàn). Tác giả sử dụng các công cụ nghiên cứu chính là bảng hỏi khảo sát và phỏng vấn bán cấu trúc. Kết qủa nghiên cứu cho thấy (1) ứng dụng Quizzi giúp tăng hiệu quả học tập cho người học; (2) người học có phản hồi tích cực về sự hữu ích của ứng dụng Quizzi trong việc đánh giá mức độ hiểu bài của người học. Hơn thế nữa, người học đặc biệt đánh giá cao tính tương tác của ứng dụng này, đặc biệt phù hợp cho hình thức học trực tuyến. Với những kết quả thu được từ nghiên cứu này, tác giả mong muốn đưa ra những gợi ý mới cho giáo viên nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng với việc sử dụng những ứng dụng kiểm tra đánh giá trực tuyến trong quá trình giảng dạy của mình, đặc biệt trong giảng dạy trực tuyến.

In current pandemic era, all aspects of learning must be conducted online, including assessment. Quizizz is regarded as one of digital assessment tools or electronic classroom response systems that can be used effectively for formative assessment. The study aims at examining the online formative assessment processes used by Quizizz to practice mock English tests, as well as ascertaining students' perceptions of their learning experience with the Quizizz application. The data were collected from 97 English majored students at a Hanoi University of Industry (4 classes) during a period of home-based learning due to the COVID19 pandemic in the 1st semester, academic year 2021-2022. A study with mixed methods was used to achieve these goals. The data were collected using survey questionnaires and semi-structured interviews. The study uncovers two significant findings. First, it was confirmed that using Quizizz for formative assessment successfully increased students' performance during the teaching-learning process. Second, questionnaire and interview responses showed that students positively viewed Quizizz as an effective and engaging online formative assessment tool for checking their knowledge of the subjects. Almost all students praised Quizizz's feedback feature for promoting self-correction and self-regulated learning. This study demonstrates that Quizizz is beneficial not only for academic purposes but also for motivational purposes, as it fosters an engaging, competitive learning environment. As result, the findings of this study will suggest teachers and educators in implementing this effective method of formative assessment in EFL classrooms. Additionally, the findings may be applicable to the development of an online educational tool to facilitate students' distance learning during COVID-19 lockdowns.

TTKHCNQG, CVt 70