Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5897090
Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh
Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
023.9385 6739
023.9385 6737
khuyennonghatinh@gmail.com
http://khuyennonghatinh.com/
ThS. Nguyễn Văn Trí
0393 686 777; 0912 128 464
nguyentri44@gmail.com
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh
UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Tổ chức dịch vụ KH&CN
4. Khoa học nông nghiệp
Nghiên cứu cơ bản
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0