Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5896592
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Hòa Bình
25/01/2007
Số 483, Đường Trần Hưng Đạo, TP.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Hoà Bình
021.8389 7084, 021.8389 8038
Hoàng Sĩ Hùng
UBND Tỉnh Hòa Bình
Tổ chức dịch vụ KH&CN
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Nghiên cứu cơ bản
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0