Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 5896076
Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Hưng Yên
08/06/2010
Đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên
022.1355 1453
022.1355 1453
Vũ Cảnh Hưng
022.1355 2538; 0979.811.768
vucanhhunghy@gmail.com
UBND Tỉnh Hưng Yên
Tổ chức dịch vụ KH&CN
4. Khoa học nông nghiệp
Nghiên cứu cơ bản
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0