Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553409
Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ
Khu A: Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội, Hà Nội
02433838345
ThS. Phùng Thị Hải Bình
Đại học Công nghiệp Việt-Hung
Bộ Công Thương
Công lập
5. Khoa học xã hội
Nghiên cứu ứng dụng,Triển khai thực nghiệm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0