Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399669
Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ
Khu A: Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội, Hà Nội
024.3383 8345
ThS. Phùng Thị Hải Bình
Đại học Công nghiệp Việt-Hung
Bộ Công Thương
Viện, trung tâm NC&PT
5. Khoa học xã hội
Nghiên cứu ứng dụng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0